Velké Bílovice

Už sám název obce naznačuje, že Velké Bílovice patří k největším osadám na bývalém břeclavském panství. Jejich katastr je prakticky úplně bezlesý, v plochých částech převažuje orná půda, v pahorkatinné části najdeme vesměs ovocné sady a vinohrady. V údolí Prušánky byl v roce 1984 vybudován rozsáhlý rybník Velký Bílovec (65 ha), sloužící k zavlažování zemědělské půdy a k rybolovu.

Na prudkých svazích nad rybníkem a zejména na návrší Zimarky (Hradištěk) jsou zachovány porosty drnových stepí s některými chráněnými druhy rostlin (např. katránem tatarským). Existence slanisk v okolí obce patří minulosti, poslední zbytky méně náročných rostlinných druhů donedávna přežívaly u rybníka Fabiánek.

Katastr obce Velké Bílovice náleží k území značně bohatému na archeologické nálezy. Kromě paleolitu a časového úseku od mladší doby bronzové po latén je na bílovickém území reprezentován celý pravěký vývoj, počínaje neolitem a konče slovanský obdobím, vrcholným středověkem i nálezy archeologických památek novověkých.

Ves sama byla založena podél potoka zvaného Járek, směřujícího mezi dvěma řadami selských gruntů severozápadním směrem do říčky Trkmanky. Její náves vznikla vlastně pouhým rozšířením vzdálenosti mezi oběma řadami domů. V horní části návsi stojí na mírné vyvýšenině kostel Narození Panny Marie a naproti v nevelké vzdálenosti stávala renesanční tvrz s hospodářským zázemím.

Převzato z knihy Brána do kraje, autoři textu: PhDr. Emil Kordiovký, PhDr. Jiří Danielka

Město Velké Bílovice se nachází v jihovýchodním cípu ČR v okrese Břeclav asi 10 km severně od okresního města. Leží na rozhraní sousedních regionů Dolnomoravský úval a Středomoravské Karpaty v nadmořské výšce 188 m n. m. Nejvyšší bod v katastru obce je vrch Zímarky 262 m n. m. Z tohoto bodu je nádherný rozhled na vlastní obec, ale západním směrem také na Pálavu a nížinu podél toku Dyje.

Vzhledem ke své poloze v úrodné nížině jižní Moravy má obec se 3800 obyvateli především zemědělský ráz s velmi rozvinutým vinařstvím a sadařstvím. Mezi nejvýznamnější podniky obce patří Vinopol (dříve Vinařské závody) a ZD Velké Bílovice, známé především z filmové trilogie Mladé víno, Zralé víno a Bouřlivé víno.

Velké Bílovice jsou ideálním místem pro cykloturistiku. Veškeré komunikace na katastru obce jsou vyasfaltovány a také přes samotnou obec vede cyklistická stezka. Za návštěvu určitě stojí rybník Velký Bílovec a vyvýšená severní část obce s městečkem vinných sklepů. Z obce lze také podnikat výlety do biosférické rezervace UNESCO - Pálava, k vodním nádržím Nové Mlýny, do unikátního lužního lesa kolem soutoku Moravy a Dyje, ale také do nově chráněné památky světového kulturního dědictví UNESCO - Lednicko-valtického areálu.

Ovšem i samotné Velké Bílovice mají bohatou historii a kulturu. Neodmyslitelnou součástí života je dodržování tradičních folklórních obyčejů. Reprezentantem bohatosti kraje je místní kroj, řazený mezi hanácko-slovácké. O vývoji kroje a o dřívějším životě v obci podává ucelený obraz Vlastivědné muzeum. Největším svátkem vesnice jsou i dnes hody. Připadají na nejbližší neděli po svátku narození Panny Marie (8. 9.), patronky zdejšího kostela. Hodová zábava se odehrává na náměstí od neděle do úterý a tato doba je nejvhodnější k návštěvě Velkých Bílovic. Velké Bílovice patří k našim nejmladším městům - na město byly povýšeny v roce 2001.

Zdroj: http://www.velkebilovice.cz

Velké Bílovice - Sklepní uličky, viniční tratě a cyklistické stezky

Velké Bílovice jsou dnes největší vinařskou obcí v České republice. Rozloha vinic v katastrálním území činí více jak 700 ha, na které hospodaří přes tisíc vinařů. Své vína vyrábějí a uchovávají ve vinných sklepích, tvořících jakési samostatné vinařské městečko, které se dělí na sklepní trati Belegrady, Pod Předníma a Púrynky. Vinice se zde rozprostírají zejména ve zvlněném okolí v osmi viničních tratích: Přední hora, Zadní hora, Pod Belegrady, Nová hora, Široká hora, Vinohrádky, Dlouhá hora a Obory.

Celá stezka měří přibližně 15 km a projedete všechny tři sklepní tratě a většinu viničních tratí. Na stezce je 10 odpočinkových míst se 13 infotabulemi. Každá z nich obsahuje informace vztahující se k vínu, výrobě vína, pěstovaným odrůdám, k zajímavým místům na trase nebo k tradičním vinařským a kulturním akcím ve Velkých Bílovicích.

Stezka začíná na hlavní silnici směrem na Čejkovice ještě před sklepní tratí Belegrady. Postupně projedete kolem zastávky Rozcesí, hospoda nejstarší částí sklepů uličkou Staré Belegrady, kolem přírodního amfiteátru Křástelka k Machové studni, dále pokračuje sklepní tratí Pod Předníma kolem místa, kde každoročně probíhá Zarážání hory, k Púrynskému kříži. Tady máte dvě možnosti. Buď pokračovat rovně nebo zahnete doleva do sklepní trati Púrynky. Až touto tratí projedete zahnete doleva do údolí zvaného Ťuhýkov a dostanete na rozcestí, na které byste přijeli i kratší trasou, pokud byste u Púrynského kříže neodbočili a jeli jste rovně. Poté pojedete kolem hráze rybníka Pod Šísary cestou zvanou Ořechová, až se dostanete pod kopec Hradištěk na místo zvané Novosádská studna podle studny. Je hluboká 12 m, na povrchu široká 2 m u ústí jen 1,1 m. Nedaleko odtud bylo objeveno v roce 1976 velkomoravské pohřebiště. Stezka dále vede přes Bucnákovu dolinu cestou lemující kopec Hradištěk, na kterém je zdaleka vidět kaplička. Po dlouhém stoupání se dostanete na rozcestí. Vlevo na kopci je krásně vidět obec Vrbice. Zahnete doprava a přijedete na další rozcestí, na kterém zahněte vpravo ke kapličce na Hradištku a nenechte si ujít unikátní výhled do širokého okolí. Kaplička je zasvěcena sv. Cyrilu a Metoději, sv. Václavu a sv. Urbanu (patronu vinařů). Byla postavena a posvěcena v r. 2003. Veškeré práce byly provedeny svépomocí místních občanů a výdaje byly financovány z místní sbírky. Z rozcestí u Hradišťku pokračujete ve směru stezky na zastávku Šmatláky. Cestou vidíte vlevo vinice ve viniční trati Zadní hora, vpravo viniční trať Přední hora. Ze zastávky Šmatláky pojedete rovně a přijedete do sklepní tratě Belegrady, kde kolem boží muky, která byla postavena jako replika boží muky z ulice Podivínské (ta byla zničena při autonehodě), se dostanete (směrem na Čejkovice) až k Habánským sklepům. Zde naučně-poznávací stezka končí.

Více informací a nápadů k výletům můžete naleznout také na těchto stránkách:

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.